Tjanser og aktiviteter

____________________________________

Nyheder

!
Tjanser og aktiviteterVi kan godt lide, at der er orden på fællesområdet. Derfor er oprydning og rengøring lidt mere orga-niseret, end man nok ville gøre i parcelhuset. På skift har vi derfor forskellige opgaver med græs-slåning (vi har plænetraktor !) og vedligehold udendørs, samt rengøring af fælleshuset indendørs.

Og 4 gange om året har vi arbejdsweekend, hvor vi sammen beslutter og løfter større opgaver så-som hovedrengøring, maling osv-


Ovenstående er ligesom de forventninger, man skal regne med at møde som bofælle. Derudover er der en lang række aktiviteter, som man kan deltage i efter interesse og muligheder. Vi holder en del fester, hvor Sommerfesten er den store, men også julefrokost, nytår, “tour de maison”, faste-lavn og  St.Hans plejer at være gode arrangementer. Og det sker ikke så sjældent om sommeren, at nogen starter grillen op og de, der har lyst, mødes over et godt stykke kød og et glas rødvin.


Og ellers er der frit slag med hensyn til at starte aktiviteter op og indbyde de, der har lyst.  Det kan være kanotur, strandtur, sort sol tur, fodboldkamp på storskærmen i herreværelset og hvad der ellers kan samle.


For børn er det ideelt at bo her. Dels fordi der med ca. 20 børn, altid er legekammerater og dels fordi rammerne er perfekte. De mindste har legepladsen i centrum af bebyggelsen og de større har trampolinerne og boldbanen. Alt adskilt fra den kørende trafik. Og vi kan se, at mange af de børn som er vokset op her, stadig holder kontakt med hinanden, selvom de er spredt for alle vinde.


Selvom børnene nok ved hvor de hører til, er det vist ikke sket, at det har været nødvendigt med barnepige udefra, når forældrene skulle  til koncert eller i teatret.


Der er stor aktivitet når der er arbejdsweekend

Vi har en masse fællesaktiviter, f.eks. fastelavn, kanotur, Tour De Maisons og meget mere..