Om bofællesskabet

____________________________________

Nyheder

!Om bofællesskabet


Bygningerne ejes af andelsboligforeningen Ladegård. 


Organisering

For at komme til at bo i bofællesskabet skal man købe en andel hørende til det hus, man vil flytte ind i. Denne har en max. pris fastsat af boligforeningen på den årlige regnskabs-generalforsamling i foråret - beregnet ud fra husets størrelse i m2 og tilskrevet en efter beregning godkendt prisstigning. Herudover kan sælger kræve betaling for regulære forbedringer. Andelen kan belånes i pengeinstitut på realkredit-lignende vilkår.

Den daglige drift i f.t. økonomi, ledelse og tegning udadtil varetages af en bestyrelse, der vælges på generalforsamling efter reglerne i vedtægterne. De løbende, mere dagligdags ting - nye ideer, planlægning, forslag, problemer, ris og ros, udgiftskrævende tiltag - drøftes på stormødet, der holdes ca. en gang om måneden.


Husleje

Man betaler et månedligt beløb til bofællesskabet til afdrag på løn, driftsudgifter, vedligehold, a conto varme, fælles faciliteter mm. A conto - "huslejen" fastsættes på budget-generalforsamling for det kommende år og afregnes endeligt på regnskabs-generalforsamlingen året efter.


Beliggenhed

Vejen Fælleshave er en sidevej til Ladegårdsvej i Neder åstrup i den nordøstlige udkant af Haderslev, på nordsiden af fjorden, ca. 3,5 km fra centrum.

Sognet hedder åstrup, Haderslev kommune, Sønderjylland, regionen Syddanmark.


Fysisk

Der er 16 huse med et varierende antal rum, varierende størrelse (i m2) og udformning. Desuden er fælleshusets antal m2 tillagt husene forholdsmæssigt, dvs. man er fælles om det (deraf navnet). Fælleshuset har spisesal, køkken, grovkøkken, lager (kaldet "butikken"), vaskeri/ fyrrum, børneværelse/ legerum, voksenrum (kaldet "herreværelset"), gæsteværelse, sy- og maleværksted samt bad og toiletter, garderobe og lagerrum.

I forbindelse med tagrenovation og opsætning af nyt gasfyr er installeret solfanger.

Separat findes værksted for træ-, metal-, cykel- og motor-, redskabsskur og lagerrum, tørreplads samt udenoms-arealer med køkkenhave, boldbane, græsplæner, frugttræer og overdækket terrassebygning.

Til nogle af husene er der carport, som er betalt separat. 

Tæt op ad bofællesskabet, i et hjørne af gården, findes 5 ungdomsboliger, lejet ud til unge. Boligerne har deres egen boligforening og separat økonomi, men de unge inviteres til at deltage i fællesspisningen på lige vilkår.


Praktisk 

Det man er fælles om er spisning - fællesspisning udenfor skoleferierne 5 dage om ugen, søndag-torsdag. Man er meldt til, hvis man ikke udtrykkeligt på listen melder fra den enkelte dag. Der er ca. tre på madhold ad gangen, en er ansvarlig for madplan og økonomi hele ugen, ønsker og forbehold tages ind i planlægningen, ca. 12-14 tjanser pr. halvår er normen. Børn deltager fra halvåret efter det fyldte 13. år.

Kostpolitikken er: Så megen økologi som muligt og ellers sund og varieret kost. Kostpris pt. 25,- pr voksen, 12,50 pr barn. Muligt at være vegetar


Rengøringstjanser 

Fællesområdernes rengøring eller udehold, fordeles efter ligelig plan.


Arbejdsweekender 4-6 gange om året.


Faciliteter

Vi har mange gode faciliteter bla. festlokale til familiefesten, projektor til video, trailer, stillads, værksted med en del maskiner, keamik værksted, mm.